Свечани салони и конгресне сале

У саставу Етно Села "Станишићи" су три модерна свечана салона: Москва, Волга и Санкт Петербург.

Свечани салони су пројектовани и грађени по највишим свјетским стандардима, а својим изгледом се уклапају у комплетан амбијент етно села. Дизајнери су ентеријер опремили модерним намјештајем који је прилагођен разним намјенама - од организација свечаности (сведбена славља, обиљежавање годишњица, матурске вечери и др.) до научних скупова, презентација, конференција, конгреса и сајмова.

Сви свечани салони су климатизовани, имају уграђену аутоматску вентилацију, добру расвјету и видео бимове. Салони Москва и Санкт Петербур се могу спојити у једну цјелину, док је свечани салон Волга повезан са широким степеништем и лифтом. Из свих салона се пружа поглед на објекте у Етно Селу "Станишићи".

Корисна површина сва три салона је 3.000 м2, а они могу да приме између 100 и 1.500 гостију, у зависности од намјене.


Конференцијске сале су засебне цјелине, које се за веће догађаје могу спојити, као на примјер сале Москва и Ст. Петербург. Конференцијска сала Волга која је са салама Москва и Ст. Петербург повезана широким степеништем и лифтом може представљати идеалну опцију када је потребно да се учесници конференције подјеле у неколико група, или да се користи као изложбени простор.

Поред манифестација које се могу организовати у наведеним салама, гостима је на располагању и конгресна сала у хотелу "ПИРГ", максималног капацитета до 100 особа. Конгресна сала опремљена савременом опремом и кабинама за симултано превођење на више страних језика.
Član portala

Član portala


Назив сале
Москва 150 150 400 200 100 1000 600 1500 1142.4 m²
Волга 50 50 50 100 50 500 300 800 638.25 m²
Санкт Петербург 40 40 50 50 50 300 200 500 422.5 m²
Пирг 30 30 50 30 30 100 - - 116.62 m²
* У пресјеку поља дати су капацитети сале одређеног стила